Donaties en sponsoring voor het «Shostakovich project»

Euritmie was nooit een commerciële kunst. Het Shostakovich project is in dit opzicht geen uitzondering. Het project kwam tot stand door de initiatiefkracht van de uitvoerenden, de financiële ondersteuning van de Iona Stichting en de Stichting Podium-Euritmie en privé-schenkingen.

Tot nu toe zijn deze donaties alleen toereikend om de musici en de kostuums te bekostigen. Alle verdere uitgaven, verbonden met de opvoeringen, de reiskosten, de huur van zalen en de verblijfskosten, worden betaald door de deelnemers. De toekomst van het project hangt ervan af of er meer mensen en instellingen zullen worden gevonden die het project willen ondersteunen.

De deelnemers zijn dankbaar voor iedere organisatorische of financiële hulp. U kunt een bijdrage overmaken via de Iona Stichting op bankrekeningnummer: 14.27.404, t.n.v. de Iona Stichting te Amsterdam, o.v.v. «2166 Sjostakovitsj project». De schenkingen zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen.

Het Sjostakovitsj-project zoekt een schenker of sponsor om uitvoeringen in Rusland te organiseren en ook de onkosten van de web-site te dragen.

De deelnemers willen aan het euritmieproject bekendheid geven in pers en media, door o.a. aankondigingen en recenties. Ondersteuning daarbij is zeer welkom. Als u daarbij verder kunt helpen, wilt u dan met ons contact opnemen?

De Sjostakovitsj projectgroep verneemt graag over mogelijkheden om zonder huurkosten in zalen te kunnen optreden.